Inagro

   Korazon maakte voor Inagro een webtoepassing die landbouwstalen beheert, ze doorgeeft naar het labo voor analyse en teeltadviezen genereert voor de landbouwer of de adviseur.

   Over Inagro

   Inagro focust zich op land- en tuinbouw. Ze willen een toonaangevende rol vervullen in praktijkgericht en toegepast wetenschappelijk onderzoek. In het kader hiervan streven ze ernaar om een kennispartner zijn voor de professionele sector en de agro-voedingscluster, voor de samenleving en voor de provinciale diensten.

   De uitdaging

   Een deel van de taak van Inagro is het verlenen van teeltadvies aan de land-of tuinbouwer. Dit gebeurt op basis van teeltgegevens en bodemstalen. Het verzamelen en verwerken van de gegevens tot een advies gebeurde tot voor kort hoofdzakelijk manueel en was tijdrovend. Inagro ging op zoek naar een oplossing om deze adviesverlening te automatiseren en te versnellen.

   De oplossing

   Korazon ontwikkelde een applicatie waarmee sneller advies kan gegeven worden. Via de kan Inagro teeltgegevens digitaal ingeven in een centrale database. De resultaten van de bodemstalen worden gekoppeld aan deze gegevens. Op basis van verschillende parameters genereert de webapplicatie automatisch een advies, dat naar de land- of tuinbouwer wordt verzonden. Dankzij de applicatie kan Inagro binnen dezelfde tijdsspanne veel meer gegevens verwerken en adviezen formuleren dan vroeger. Zo kunnen ze kort op de bal spelen. Door het gebruik van webtechnologie kunnen de gebruikers bovendien zelf met het systeem aan de slag. Zo kunnen boeren hun eigen stalen registreren en de resultaten opvragen. Een wereld van verschil met vroeger!

   Technische fiche

   • .net
   • Koppeling met LIMS
   • Koppeling met ERP-systeem voor facturatie van de analyses
   • Koppeling met systemen via een XML interface
   • Microsoft SQL Server

   De voordelen op een rijtje

   • Automatisch genereren van adviezen 
   • Automatische rapportering naar de klant 
   • Landbouwer hoeft niet lang op zijn advies te wachten 
   • Nu: 50 adviezen/uur vs. vroeger: 5 adviezen/uur 
   • Door integratie met het LIMS (Laboratory Information Management System) worden de stalen automatisch doorgestuurd naar het labo, dat na verwerking de resultaten terugstuurt.

   webapplicatie voor beheer van stalen, analyses en advies