RTC West-Vlaanderen

   Korazon voorzag RTC West-Vlaanderen van een krachtige, centrale webtoepassing voor complete administratie.

   Over RTC West-Vlaanderen

   Het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) West-Vlaanderen fungeert als provinciaal samenwerkingsplatform en aanspreekpunt tussen de bedrijfswereld, het onderwijs en diverse socio-economische actoren. RTC West-Vlaanderen streeft ernaar de arbeidsmarkt te verrijken en te verbeteren, met als doel de aansluiting tussen de bedrijfswereld/zorgsector en het onderwijs te optimaliseren. Het richt zich prioritair naar West-Vlaamse leerlingen en leerkrachten van de derde graad van het technisch en beroepssecundair onderwijs.

   De uitdaging

   Aangezien de organisatie zich op verschillende doelgroepen richt, wordt het administratieve proces al snel omslachtig. Om dat te vereenvoudigen, had RTC West-Vlaanderen nood aan een applicatie waarmee men verschillende stappen uit dat proces in één webtoepassing kan beheren. Het betreft acties als inschrijven voor cursussen, beheren van cursussen en rapportering.

   De oplossing

   Korazon bouwde een website met geïntegreerde applicatie die heel wat administratieve taken vereenvoudigt en automatiseert. Terwijl het beheer van inschrijvingen, cursussen en contacten vroeger dikwijls op papier gebeurde, kan dit vandaag online. De beheerders hebben zelfs de mogelijkheid om een evaluatie af te nemen van de deelnemers. Bovendien kan men vanuit het systeem ook statistieken opvragen en onkostennota’s digitaal opmaken. Het grote voordeel van deze applicatie is dat alle gegevens centraal beheerd worden. 

   Technische fiche

   • Liquifi CMS
   • .net
   • Microsoft SQL Server
   • Responsive website
   • SEO-friendly

   website met webapplicatie voor beheer van opleidingen

   bezoek de website