9 inzichten omtrent digitalisering Leer van de ervaring van anderen

Elke onderneming beseft dat digitalisering een must is. Je vindt talloze boeken en seminaries over digitale transformatie. Inspirerende voorbeelden zijn minder voorhanden. Iedereen spreekt over de gekende spelers die de markt op hun kop zetten zoals Uber, Booking.com, Google en Airbnb. Maar wat heb je daar aan als nuchtere ondernemer in een klein en middelgroot bedrijf. Je wil zien hoe bedrijven het doen die gelijkaardig zijn aan het jouwe qua omvang, markt of sector. Bovendien wil je het aanpakken vanuit jouw bestaande onderneming en niet zoals de ‘disruptors’ hierboven iets volledig nieuw uit de grond stampen.

Inzicht 1. Alles start met een strategie, maar niet met een digitale transformatie strategie.

Een onderneming is succesvol als ze weet wie ze is, wat ze kan, waar ze heen gaat en hoe ze dat zal bereiken. Een strategie schept een duidelijk kader, zorgt voor richting en geeft een gezicht aan de onderneming naar de buitenwereld. Digitalisering gaat veel verder dan het installeren van een software toepassing. Het raakt de kern van jouw onderneming. Zonder een bedrijfsstrategie is het uitvoeren van een digitale transformatie een gok. Bewust wordt hier het woord bedrijfsstrategie gebruikt. Wees voorzichtig als iemand jou een digitale transformatie strategie wil verkopen. Dit is totaal zinloos als er niet eerst een bedrijfsstrategie is. En als die er is, dan is ook meteen het kader geschapen voor de digitale transformatie.

 

Inzicht 2. Maak werk van kennis en haal die in huis.

De digitale transformatie is voor elke onderneming een nieuw gegeven. Je hebt er geen ervaring mee en geen kennis over. Je kan jezelf dus maar beter eerst informeren vooraleer beslissingen te nemen of projecten op te starten. Lees een boek, volg een seminarie en spreek met collega’s waar de digitalisering reeds gaande is. En zorg dat die kennis geborgen is in jouw onderneming. Eens die basiskennis aanwezig kan je overwegen om beroep te doen op externe adviseurs. Verlies niet uit het oog dat digitale transformatie geen eenmalige gebeurtenis is, maar wel een continue proces. Je moet als onderneming voldoende kennis en ervaring in huis blijven opbouwen om autonoom jouw digitalisering in eigen handen te kunnen nemen. Je kan zaken uitbesteden, maar niet jouw strategie en basiskennis.

heldere lampen brengen inzicht in digitale transformatie

Inzicht 3. Laat je niet meesleuren door trends en hypes.

Digitalisering en technologie hangen aan elkaar vast. En technologie is heel trend en hype gevoelig. Op zich niet verkeerd. De vraag is wat je ermee doet. Blindelings mee surfen met de hype is meestal niet de beste keuze. Bekijk wat er gebeurt en informeer je zelf. De opgedane kennis zet je af tegen jouw bedrijfsstrategie en dan wordt het duidelijk wat je best doet.

 

Inzicht 4. Bekijk de zaken vanuit het perspectief van jouw klanten.

Een hype, een trend of ander nieuw gebeuren is waardevol als je er iets mee kunt doen waardoor de relatie met jouw klant verbetert. Kijken naar de nieuwigheid op zich als een objectief gegeven beperkt jouw visie. Pas als je het bekijkt vanuit het perspectief van de klant kom je tot inzicht en wordt een mogelijke meerwaarde duidelijk.

 

Inzicht 5. Digitale transformatie raakt het hart van jouw onderneming.

Digitale transformatie is niet het zoveelste project. Het raakt elk proces, elke afdeling en elke medewerker. Afhankelijk van jouw situatie kan dat heel intens en zelfs disruptief zijn, of is het een geleidelijke evolutie naar een nieuwe manier van zijn. Het gaat over een transformatie waarin de volledige onderneming betrokken is, geen activiteit in de marge.

 

Inzicht 6. Verzamel en consulteer data.

Digitalisering maakt het mogelijk om alles op te slaan en bij te houden tot in het kleinste detail. Hoe ver je daar in gaat is een eigen keuze. Hou voldoende data bij en zorg ervoor dat die gemakkelijk en snel ter beschikking is. Correcte en voldoende data zijn de basis voor het nemen van de beste beslissing.

 

Inzicht 7. Het draait allemaal rond mensen.

Een digitale transformatie moet het leven van de mensen beter maken. Niet alleen voor de klanten, ook voor medewerkers en andere belanghebbenden. Die aandacht voor de mens is cruciaal ook tijdens het project. Alleen als iedereen betrokken is, zal het project een succes zijn.

 

Inzicht 8. Breng het groter geheel in kaart en prioriteer.

Het is reeds vermeld dat digitalisering geen eenmalig project is. Je kunt niet alles in een keer doen en je weet ook niet wat morgen brengt. Breng alle mogelijkheden in kaart en stel een volgorde van uitvoering vast. Starten met het laaghangend fruit kan belangrijk zijn om snel resultaten te boeken waardoor de betrokkenheid verhoogt.

 

Inzicht 9. Plaats de klant centraal.

Het voortbestaan van jouw onderneming ligt in de handen van jouw klanten. Je kan ze maar beter au serieux nemen. De strijd om de aandacht en omzet van de klant wordt alleen maar harder. Elke onderneming doet haar best om die klant te winnen en te behouden. Elke beslissing die je neemt kan je best aftoetsen aan die klant. Stel jou in zijn plaats, kijk door de bril van de klant, beleef de zaken vanuit zijn standpunt. Met die aanpak krijgt jouw klant het gevoel ‘gedragen’ te zijn. Je speelt in op zijn verwachtingen, wint zijn vertrouwen en bouwt een band op. Je bent hem een stapje voor en tegelijkertijd beslis je zelf aan welke verwachtingen je voldoet en welke niet. Want alles doen wat een klant verlangt is onmogelijk. Dat is gewoon niet rendabel. Hoe meer vertrouwd je bent met de klant, hoe beter je kan inspelen op de verwachtingen die het verschil maken.

 

It’s all in the mix

Deze 9 inzichten zijn geen handleiding die garantie bieden op een succesvolle digitale transformatie. Elke onderneming is anders. Met de 9 inzichten krijg je grip op wat jou te doen staat. Het recept moet je zelf maken. It’s all in the mix. 

 

Philip Vanassche.