Missie, visie en waarden Kunnen we samen iets doen?

Missie

Korazon verbindt en versterkt jouw onderneming.

 • Korazon verbetert de communicatie tussen mensen en ondernemingen door het ontwikkelen van interactieve digitale toepassingen op maat.
 • De klant moet de werking van zijn onderneming verbeterd zien door het gebruik van die toepassing. Het concept en de werking van de toepassing zijn voor de klant transparant.
 • De gebruiker moet verheven worden door de toepassing die functioneel, intuïtief, esthetisch en betrouwbaar is

Visie

Korazon is een webontwikkelaar gespecialiseerd in de integratie en optimalisatie van jouw bedrijfsprocessen via het web.

 • De digitalisering en de connectiviteit tussen mensen onderling, systemen onderling en tussen mensen en systemen verplicht ondernemingen om hun werking te transformeren. Korazon wil de bevoorrechte partner zijn van ondernemingen in deze digitale transformatie door hen vanuit het hart van hun onderneming bij te staan met advies, uitvoering van projecten en continue nazorg.
 • De digitale samenleving vraagt aangepaste structuren. Korazon wil een bedrijfsstructuur en -organisatie uitbouwen die dicht aansluit bij de klant en waar elke medewerker zich goed voelt.

Waarden

Web in het hart

 • Zaken doen met een hart. Het belangrijkste in de relatie met de klant is vanuit een empathie zijn situatie begrijpen om zodoende de best mogelijke projecten te kunnen uitvoeren met aandacht voor de intermenselijke relaties. Een goed management van deze aanpak leidt automatisch naar gezonde financiële resultaten.
 • Een werkomgeving met een hart. De werkomgeving moet aangepast zijn aan ‘de menselijke aard’ zodanig dat elke medewerker zich goed in zijn vel voelt bij Korazon. De werkomgeving bestaat uit de wijze waarop Korazon wordt bestuurd, de fysieke ruimte waarin wordt gewerkt, de richtlijnen en procedures, de verloning en de middelen.
 • Waardevol en duurzaam. Bij elke beslissing, bij elke actie wordt steeds geëvalueerd of deze voor alle betrokken partijen waardevol en duurzaam zijn.
 • Lange termijn. Bij elke beslissing, bij elke actie wordt steeds gekeken of deze een lange termijn voordeel heeft.
 • Nuchter en voeten op de grond. De internetsector kent vele hypes. Korazon surft niet mee op die golven en haalt die zaken uit een hype die waardevol en duurzaam zijn.
 • Open communicatie. Doen wat je zegt, en zeggen wat je doet, zowel naar de medewerkers, klanten als aandeelhouders. Beslissingen en acties moeten voor de betrokken partijen transparant zijn.

De eerste stap naar digitale bloei is gemakkelijk. Neem contact!

Na het intake gesprek ontvang je een adviesrapport met: