Processen Optimale processen voor een bloeiende onderneming

De realiteit

Processen ontstaan en gaan hun eigen leven leiden. Er gebeurt zelden een evaluatie en niemand staat stil bij de doeltreffendheid. Korazon brengt samen met de klant de processen in kaart en brengt de pijnpunten boven water. Veel voorkomende punten zijn:

  • Processen zijn manueel, ze verlopen traag en geven aanleiding tot fouten
  • Processen vallen stil omdat ze van de ene afdeling (silo's) naar de andere gaan maar daar tot halt komen omdat een manuele overdracht vereist is
  • Processen stoppen omdat de gebruiker geen toegang krijgt tot het software systeem waarin de informatie zich bevindt
  • Processen stoppen omdat noodzakelijke informatie bij een externe partij zit 

Het denken in en streven naar vloeiende processen is een noodzakelijke voorwaarde voor een geslaagde digitale transformatie. 

De oplossing

Processen op papier blijven dode letter. Een proces moet in de onderneming tot leven gebracht worden en dat liefst op een digitale manier. In vele gevallen gebeurt dit met ERP-software. Dat werkt goed tot op zekere hoogte. Een aantal zaken blijft lastig zoniet onmogelijk: gebruikers op afstand hebben geen toegang tot het ERP-systeem, schermen op maat voor verschillende doelgroepen is niet mogelijk, het ERP-systeem is niet altijd aanpasbaar aan de werking van de onderneming.

Webapplicaties bieden aan antwoord. Zij sluiten perfect aan op de in de onderneming aanwezige systemen zoals ERP of CRM. Voor elke doelgroep kan een aangepaste versie worden gemaakt zodat elke gebruiker een scherm krijgt perfect aangepast aan zijn taken zodat hij snel en efficiënt processen laat vloeien en informatie laat stromen. 

Wendbaarheid

Niets blijft wat het is. Alles is onderhevig aan verandering. Ook de processen in jouw onderneming. Vandaag zijn die optimaal en liggen ze aan de basis van mooie resultaten. Morgen kan het anders zijn. Wij zijn proces goed kent, ze heeft geoptimaliseerd en ondersteund door webapplicaties heeft een voetje voor. Als de wereld verandert zal je bij een gekend en optimaal proces snel zien wat er moet aangepast worden. En bij een webapplicatie is die aanpassing snel uitgevoerd. Samen met Korazon maak je jouw onderneming wendbaar zodat je snel kan inspelen op veranderingen en steeds de concurrentie een stap voor blijft.

Tijd om stil te staan bij de processen in jouw onderneming?

Neem contact en we maken er samen werk van. Na het intakegesprek:

  • ken je de processen in jouw onderneming waar verbetering mogelijk is
  • weet je hoe webapplicaties meer waarde uit jouw ERP-systeem halen
  • zie je de waarde van 25 jaar ervaring en expertise van Korazon

Jurgen Carlier

advies & analyse