Wat is digitale transformatie? Een nuchtere kijk met gezond verstand

Digitale transformatie is overal

Wat is het? Men haalt er zaken bij als robotica, 3D printing en heel wat technieken en technologieën. Men adviseert bedrijven om zich anders te organiseren en nieuwe functies in het leven te roepen, zoals een CDO (Chief Data Officer).

 

Men zegt ook dat digitale transformatie geen technologische kwestie is, maar een ‘people issue’. Het zijn de mensen die het moeten doen. Hoe kan je nu met al deze zaken aan de slag?  Waar zit de kern van de zaak? En hoe verhoudt digitale transformatie zich tot de automatisatie die al enkele decennia bezig is?

Digitale transformatie, de basis: efficiëntie

De kern van de zaak is dat er in bedrijven al heel veel data aanwezig is, juist omwille van de automatisatie die al lang bezig is. Die data wordt echter niet altijd optimaal benut voor het realiseren van de (bedrijfs)doelstellingen, klein en groot. Doelstellingen worden gerealiseerd door het uitvoeren van processen. Deze processen overschrijden meestal bepaalde bedrijfsafdelingen. En processen lopen verder buiten de organisatie. De data voor die processen wordt vaak gestremd omwille van veiligheid en departementen die niet met elkaar verbonden zijn (silo's).

Het primaire doel van digitale transformatie is de data in beweging krijgen. We brengen de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon in de juiste vorm. Dit zorgt er voor dat processen sneller worden uitgevoerd, en dat de bedrijfsdoelstelling sneller wordt gerealiseerd.

Samengevat, de eerste stap van digitale transformatie heeft als doel processen sneller te laten verlopen met efficiëntie als resultaat.

Gratis whitepaper over digitale transformatie

Met deze whitepaper ga je zelf aan de slag en versterk je de digitale transformatie van jouw onderneming. Je krijgt een klare kijk op digitale transformatie, een aanpak waarmee je zelf aan de slag kan en voorbeelden uit de praktijk.

Whitepaper digitale transformatie

Digitale transformatie, next level: innovatie.

Digitale transformatie gaat verder. Naast het versnellen van bestaande processen kunnen we ze ook innoveren, zowel bestaande als nieuwe. 

Digitalisering maakt informatie bereikbaar voor andere gebruikers. Bestaande processen worden aangepast of er worden nieuwe gecreëerd. Er ontstaat een nieuwe dienstverlening voor zowel bestaande als nieuwe gebruikers. Deze vorm van digitale transformatie zorgt voor innovatie. Door het proces te herdenken, vaak in functie van digitale mogelijkheden, zal de onderneming een betere dienstverlening kunnen bieden en uitstijgen boven de concurrentie. De onderneming transformeert digitaal omdat haar dienstverlening verandert. 

Digitale disruptie

Het sluitstuk van digitale transformatie is de realisatie van een compleet ander bedrijfsmodel. Dit gaat verder dan het optimaliseren en innoveren van processen. Er wordt doelbewust nagedacht over een nieuw bedrijf. De gangbare processen en manier van werken uit de sector worden overboord gegooid. Men denkt vanuit het digitale en maakt een concept dat een bestaande dienstverlening op een andere manier invult. Een manier die beter, goedkoper en efficiënter is dan het gebruikelijke. Dit nieuw bedrijfsmodel breekt met het oude en brengt de traditionele bedrijven uit de sector in moeilijkheden. Met andere woorden, een disruptie.

 

Korazon begeleidt jouw digitale transformatie

Samen zoeken we antwoorden op jouw vragen:

 • Welke doelstelling wil je bereiken?
 • Welk proces realiseert deze doelstelling?
 • Wie is erbij betrokken?
 • Waar zitten de data? Zijn ze reeds beschikbaar?
 • Hoe kunnen we die data ter beschikking stellen aan de juiste gebruiker?
 • Welke processen zijn tijdrovend en zonder toegevoegde waarde?

 

Ja, graag advies voor mijn digitale transformatie

Digitale transformatie is ‘people business’

Om dit alles tot een goed einde te brengen is technologie niet de grootste drempel, maar wel de medewerking van de medewerkers in het bedrijf. Wees je daarvan bewust. Er is veel verandering mee gemoeid (transformatie betekent verandering) en verandering kan op verzet stuiten.

Enkele aandachtspunten:

 • Werk stapsgewijs! Bekijk proces per proces!
 • De optimalisatie van processen is laaghangend fruit. De kost is relatief laag. De winst in termen van werkgemak is groot.
 • Betrek de medewerkers in die veranderingen! Onze JIT 2.0 methode is hierop gericht.
 • Digitale transformatie ‘next level’ (innovatie en nieuw bedrijfsmodel) is specialisten werk. Ook medewerkers worden hierin betrokken. 

Wil je weten wat digitale transformatie voor jouw onderneming betekent?

Neem contact en we zoeken samen uit. Na het intakegesprek:

 • Zie je de opportuniteiten voor jouw onderneming
 • Heb je de aanzet voor een plan van aanpak
 • Besef je de impact van digitale transformatie op jouw bedrijfsdoelstellingen

Jurgen Carlier

advies & analyse