Project aanpak Zonder zorgen en met resultaat

Een bewezen project aanpak

Digitale transformatie vraagt een doorgedreven project aanpak. Het project raakt aan het hart van de onderneming. Een vlekkeloos verloop is noodzakelijk.

 

De project aanpak van Korazon bevat verschillende facetten: een logische flow, aandacht voor de mensen, tools en administratie zijn in functie van het project, een transparante en éénduidige communicatie,  duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.

 

Korazon heeft meer dan 30 jaar ervaring met het uitvoeren van projecten. Onze aanpak wordt telkens opnieuw geëvalueerd en bijgestuurd. 

Projectflow

De eerste stap van een project digitale transformatie is het formuleren van de web strategie in lijn met de algemene bedrijfsdoelstellingen. Aansluitend worden de concrete doelstellingen van het project opgesteld.

Vervolgens gaan de handen uit de mouwen en start de analyse. Het resultaat is een beschrijving van de webapplicatie. Deze beschrijving is functioneel, er wordt in detail beschreven wat de toepassing zal kunnen en wat niet. Dit alles wordt visueel tastbaar gemaakt met een prototype. Elk scherm wordt uitgetekend zonder grafische opmaak maar wel voorzien van alle functionaliteit. Het doel van de analyse tekst is dezelfde als een plan en een bestek voor een bouwaannemer. Ze beschrijft ondubbelzinnig wat moet ontwikkeld worden, zodat iedereen er mee akkoord is en de uitvoerders aan de slag kunnen.

Tijdens de implementatie wordt er gebouwd. Stap per stap wordt een stuk van de webapplicatie ontwikkeld, getest, bijgestuurd en goedgekeurd. 

Van zodra het eerste stuk klaar is, wordt dat op de staging of test omgeving geplaatst. De klant krijgt een opleiding en volgt voortaan elke oplevering, aanpassing of uitbreiding. De klant test elke opgeleverde module. Dit proces herhaalt zich tot alle modules zijn opgeleverd. Dit noemt de beta oplevering.

Na een intensieve integratietest wordt de webapplicatie op de productie server geplaatst en is deze beschikbaar voor de gebruikers. Dit is de go-live. 

De laatste stap is de opvolging. Dit is een continue proces. Het project wordt geëvalueerd in functie van de doelstellingen en bijgestuurd waar nodig. Aanpassingen of uitbreidingen worden als een apart project aangevat en uitgevoerd.

Met Korazon wordt jouw project een succes

Onze beide teams werken productief samen volgens een bewezen project aanpak:

  • Bij de start leren beide teams elkaar kennen, als teamlid en als mens
  • Duidelijke afspraken waarborgen een goede sfeer
  • Mogelijke hindernissen worden op voorhand besproken en voorkomen
  • Onze kennis en ervaring brengen we over naar jullie team
  • 3de partijen worden betrokken in het proces
Ja, graag meer uitleg over de project aanpak

Invalshoeken van een project

Een project kan, of eerder moet vanuit vele invalshoeken bekeken en gestuurd worden. De belangrijkste even op een rij.

Technologie

Misschien niet zo spannend maar toch belangrijk. Een project  voor digitale transformatie heeft ook een technisch luik: de programmeertaal, het platform voor de ontwikkelaars, het ophalen van de data, de hosting, de veiligheid... Elk van deze punten maken standaard deel uit van het projectplan.

 

Administratie

Tijd is een cruciale factor in een project. Een punctuele administratie volgt alles op de voet en houdt iedereen op de hoogte. Er gaat geen tijd verloren met het zoeken naar informatie of door verkeerd begrepen afspraken. In de geschikte online tools worden o.a. volgende zaken bijgehouden: overzicht van het projectteam, vordering van de opleveringen, testverslagen, aanpassingen of uitbreidingen van de scope, planning, uurregistratie,... Volgens zijn rol in het project heeft elk teamlid toegang tot de voor hem noodzakelijke informatie.

 

Integraties

Bij digitale transformatie wordt veelal data uit verschillende systemen gehaald. Die systemen moeten vlot samenwerken met de webapplicatie. Er wordt gekeken naar de beste manier om de data in beide richtingen uit te wisselen. Korazon heeft een ruime ervaring met integratie van allerhande systemen zoals ERP, CRM, WMS en PIM.

 

Change management

Digitale transformatie heeft per definitie een invloed op de omgeving. Deze wordt anders: een andere manier van werken, nieuwe taken, nieuwe collega's, nieuwe tools. Pas als elke betrokkene deze verandering in zich heeft genomen en positief ervaart, is het project geslaagd. Ook change management maakt deel uit van een doeltreffende project aanpak.

Ben je geïnteresseerd in de do's en dont's voor een succesvol project?

Neem contact en we zoeken het samen uit. Na het intake gesprek:

  • ken je de aandachtspunten en risico's van een succesvol project
  • weet je dat een degelijke project aanpak belangrijk is bij digitale transformatie
  • heb je inzicht in 25 jaar ervaring en expertise van Korazon

Jurgen Carlier

advies & analyse