De meerwaarde van business analyse Essentiële schakel voor een geslaagd veranderingsproces

Een business analist brengt de bedrijfsprocessen in kaart zoals ze op dat moment zijn. Vaak wordt zijn/haar taak uitgebreid met het optimaliseren van deze processen en het schetsen van een toekomstige situatie waar de huidige inefficiënties op vlak van resources weggewerkt zijn.

De business analist is hierdoor een essentiële schakel bij een veranderingsproces, zoals de creatie van een nieuwe website, aanpassingen in de workflow of strategische veranderingen in een bedrijf. 

business analyse is strategisch

business analyse is strategisch

Business analyse

Aan de hand van interviews verzamelt de business analist informatie over de kernprocessen van het bedrijf. Dit geeft inzicht in de huidige situatie en wijst uit wat de verbeterpunten zijn. Het resultaat is een duidelijke scope van het project: de omgeving, de processen, de gebruikte terminologie en de doelstellingen.

In samenspraak met de klant wordt besproken welke verbeterpunten prioritair moeten aangepakt worden. Na de bepaling van de business scope volgt een diepgaande analyse van hoe de processen uitgevoerd worden, welke manuele acties eraan te pas komen en wat kan gedigitaliseerd worden. Daarnaast worden de gebreken van de huidige werkwijze opgesomd.

Op basis hiervan ontstaat het ontwikkelingsplan voor een nieuw product. In het geval van Korazon gaat dit om een website, een portal, een web service of het digitaliseren van (manuele) processen. Dit product wordt in detail uitgewerkt om te bepalen welke functionaliteiten nodig zijn.

 

Functionele analyse

De behoeften die naar voor kwamen uit de business analyse worden vertaald naar een oplossing. De functionele analyse beschrijft alle functies die aanwezig moeten zijn. Ze beantwoordt een aantal vragen:

  • Welke handelingen kan de gebruiker uitvoeren?
  • Wat gebeurt er bij een bepaalde handeling?
  • Welke informatie wordt er getoond aan de gebruiker?
  • Welke informatie moet de gebruiker inbrengen?

Wanneer alle functies bepaald zijn, informeert de analist het team van programmeurs zodat zij aan de slag kunnen. 

Kostenefficiëntie dankzij business analyse

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kost een business analyse geen geld. Integendeel, het vermindert de kosten:

  • De business analyse brengt de bedrijfsprocessen in kaart. Vaak blijkt hieruit dat er op verschillende manieren gewerkt wordt. De analist zorgt dat er een eenduidige manier van werken vooropgesteld wordt voor heel het bedrijf.
  • De business analist heeft een duidelijk zicht op de behoeften van de klant. Hij/zij zorgt dat deze focus correct doorgegeven wordt aan de programmeurs, zodat ze een product maken dat effectief inspeelt op de noden van het bedrijf.
  • Wanneer de business analist de opdracht krijgt om alle aspecten van de onderneming te onderzoeken, dus ook de niet-technologische departementen, kan hij/zij op alle vlakken kostenefficiënte oplossingen voorstellen.

Op die manier worden de opbrengsten vergroot:

  • Nieuwe noden/opportuniteiten voor het bedrijf worden onder de aandacht gebracht.
  • Er worden prioriteiten gesteld zodat de focus gelegd wordt op activiteiten die waarde toevoegen.
  • Doordat de processen helder in kaart gebracht worden, is het voor de klant duidelijk wat de opportuniteiten zijn voor de toekomst.
 

Aarzel niet langer en laat ons weten hoe wij u kunnen helpen om uw bedrijf voor te bereiden op de toekomst!

 

Veroniek Claeys.