Digitale transformatie en e-commerce De kracht van een eenvoudig principe

JIT 2.0, een filosofie

JIT 2.0 is een visie op digitale transformatie. Je leert om data-inefficiënties in de organisatie te herkennen en te doorbreken door de informatie just in time (JIT) bij de juiste persoon te brengen. In de eerste plaats is dit een filosofie. Wij bij Korazon geloven dat webtoepassingen de inefficiënties in de datastroom doorbreken, waardoor de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon komt. Dit stimuleert mensen om creatief en vernieuwend te denken – de kern van digitale transformatie. De whitepaper met alle uitleg kan je hier downloaden.

Veel mensen zijn zich niet bewust van de kracht van dit denkproces. Wij geloven echter dat je er actief mee aan de slag kan. Daarom hebben we van JIT 2.0 naast een filosofie ook een methode gemaakt. Ze helpt je in 6 eenvoudige stappen doorheen je JIT 2.0-projecten. Op den duur zal je het denkproces zodanig onder de knie hebben dat je bedrijf automatisch gaat innoveren.

winkelwagen voor ecommerce

winkelwagen voor ecommerce

Wat heeft dit nu te maken met e-commerce?

Eigenlijk alles, want de geschiedenis van de e-commerce is het schoolvoorbeeld van JIT 2.0-denken. Wanneer ik begon te programmeren in de jaren ’80, waren order entry systemen erg in trek. Deze programma’s, waarmee bedienden snel orders kon invoeren in “het systeem”, waren in feite voorlopers van de ERP-systemen die we vandaag kennen. Ze waren gekoppeld aan de producten- en klantendatabank en voerden in het beste geval een voorraadcontrole uit. Het ingeven van orders verliep sneller en correcter dan voordien, met als enige beperking dat slechts bepaalde mensen op kantoor van het systeem gebruik konden maken.

Ergens midden jaren ‘90 moet iemand gedacht hebben: wat als de klant dit nu eens zelf kon? We laten hem via het web kiezen uit onze catalogus of productendatabank en zo kan hij zelf bestellingen plaatsen in het systeem... Zo ontstonden de eerste B-to-B e-commerce toepassingen. Deze denkstap is JIT 2.0 in zijn zuiverste vorm: een bestaand bedrijfsproces (order entry) wordt door middel van een webtoepassing (webwinkel) naar de gebruiker (de klant) gebracht zodat die de informatie rechtstreeks kan raadplegen (keuze maken) en invullen (bestellen).

De eerste e-commerce systemen waren vooral vertalingen van interne bedrijfsregels en artikelbestanden. Dat was eraan te zien: ze stonden bol van de technische termen en volgden een indeling die vooral intern gekend was. Het was een logische stap om ze meer op de gebruiker te gaan richten. Men begon na te denken over de klant, de customer journey, SEO, SEA en internet marketing, sales funnels, multichannel ondersteuning,…

 

Verkoop wordt “digital first”

In de twintig daaropvolgende jaren is de webwinkel een eigen leven gaan leiden – en wat voor één! Dit is het beste bewijs dat, eenmaal de eerste stap is gezet, de ideeën vanzelf komen om het proces te innoveren. Het verkoopproces zelf is digitaal getransformeerd en het blijft transformeren. Verkoopkanalen worden steeds meer “digital first” ontworpen. Ik beschouw dit als het sluitstuk van de digitale transformatie.

In de tijd wist men het nog niet, maar het JIT 2.0-idee was de vonk die het hele e-commerce tijdperk ingeluid heeft. Vandaag is e-commerce nog altijd de sterkste toepassing van digitale transformatie. Het opzetten van een e-commerce project is echter een complex pad en daarom is een goede begeleiding van groot belang.

 

Korazon helpt je op weg

Bij Korazon bouwen we al 25 jaar webtoepassingen. Dit is wat we doen en waar we goed in zijn. We hebben lang nagedacht over hoe bedrijven concreet aan de slag kunnen met digitale transformatie. Het resultaat is JIT 2.0: de uitgelezen manier om informatie vlot te laten stromen over het web. We bouwen ook al een kleine 20 jaar webwinkels en e-commerce toepassingen. We hebben de e-commerce evolutie (of revolutie?) van dichtbij meegemaakt en staan bedrijven met raad en daad én een schat aan ervaring bij om hun e-commerce project mee vorm te geven.

 

Jurgen Carlier.