Digitale transformatie: maak de cirkel rond Activeren en versnellen van informatie leidt tot innovatie

Van ontgoocheling tot wantrouwen

In Informatie moet stromen kon je al lezen dat digitale transformatie gelijk staat aan het in beweging brengen van informatie zodat ze op het juiste moment bij de juiste persoon terecht komt. Weldoordachte webtoepassingen zijn hiervoor het middel bij uitstek. Er wordt in deze context ook veel gesproken over het doorbreken van informatiesilo’s.

Voor veel mensen is dit een ontgoocheling, een soort anticlimax. Bij “digitale transformatie” stellen ze zich immers allerlei Uber- of Airbnb-taferelen voor, waarbij het digitale volledige sectoren ontwricht. Ze willen verhalen horen over hoe hun branche op stelten gezet zal worden. Of nog beter: hoe ze die zelf op stelten kunnen zetten.


Het gevolg is dat ze vrij wantrouwig staan tegenover ons verhaal. Hoog tijd om te bewijzen dat onze “kleine stelling” van het beheersen van de eigen informatiestromen wel degelijk leidt tot grote digitale transformatie.

 

De gevolgen van “stromende informatie”

Onze JIT 2.0-methode (de volledige whitepaper kan je hier downloaden) leert je om data-inefficiënties in de organisatie te herkennen en te doorbreken door de informatie just in time bij de juiste persoon te brengen. Deze manier van werken heeft drie belangrijke gevolgen:

1) Het informatieproces wordt efficiënter doordat de juiste informatie sneller bij de juiste bestemmeling terecht komt. Een mooi voorbeeld in het boek is de case van een transporteur die zijn vrachtwagenchauffeurs actief laat participeren in de planning, het toevoegen van leveringsinformatie onderweg en het registreren van start-, rust- en stoptijden.

2) Er ontstaan nieuwe diensten. Gebruikers krijgen sneller, meer en relevantere informatie, waardoor ze gaan nadenken over de diensten die ze leveren en innovatie ontstaat. Dit gaat van proceswijzigingen tot compleet nieuwe diensten. De ontwikkeling van nieuwe services kan van bovenaf gebeuren door een bedrijfsbeslissing. Een case in het boek gaat over een reisbureau dat klantenprofielen bijhoudt en voedt via reiswebsites om klanten beter te leren kennen en hen betere reisvoorstellen te bezorgen. Nog beter wordt het wanneer gebruikers zélf met voorstellen komen voor nieuwe diensten en er van onderaan druk ontstaat om de organisatie te verbeteren. Op die manier is de cirkel rond.

3) Informatie wordt betrouwbaarder doordat ze sneller op de juiste plaats belandt. Ze wordt gecontroleerd en bijgestuurd en is bijgevolg correcter en meer betrouwbaar. Dat is zo in het geval van transacties (leveringen, transporten, bestellingen,…) maar het gaat verder dan dat. Informatie wordt nu immers verrijkt met data als labotesten (die vroeger al gebeurden maar waarvan de resultaten niet op de juiste plaats beschikbaar waren) en accreditatie-informatie als klantengetuigenissen of –ratings. Dit verhoogt niet alleen de betrouwbaarheid van de informatie, het versterkt ook de online reputatie van de dienst of het product in kwestie en dus van het ganse bedrijf. De klant krijgt een geloofwaardige indruk van het bedrijf, waardoor er gerichter kan ingespeeld worden op de customer journey via content marketing, social media,… Een voorbeeld hiervan is VASCO, een wijnhandel die een e-commerce verhaal opgezet heeft dat mee gecontroleerd wordt door honderden restaurants (de traditionele kanalen). Dit is een online verhaal dat een 100% werkende mix is van e-business en brick-and-mortar.

 

The big picture: de digitale transformatiecyclus

JIT 2.0 zorgt voor meer efficiëntie, meer innovatie en meer betrouwbare innovatie. Hierdoor ontstaat een digitale transformatiecyclus in de organisatie:

  • Verbeter je producten en diensten door innovatie
  • Verbeter je operaties door meer efficiëntie
  • Verhoog het vertrouwen in je product/dienstverlening/bedrijf

Meer empowerment van de mensen in de organisatie zorgt ervoor dat ze met nieuwe ideeën komen. Klanten krijgen hierdoor een positieve indruk en worden bovendien actief betrokken in de informatie over de organisatie en de diensten. Ook zij zullen bijgevolg met nieuwe data komen. En zo is de cirkel rond.

Is het echt zo eenvoudig?

Uiteraard beweren we niet dat dit een eenvoudig proces is. Het gaat immers gepaard met heel wat strategische veranderingen. Maar volgens ons staat change management los van het digitale aspect – iedere onderneming heeft ermee te maken.

Het is belangrijk om in te zien dat het digitale een grote impact kan en zal hebben op de verandering en de strategie in je bedrijf en dat het proces om hierover na te denken in principe vrij eenvoudig is.

Net daarom hebben wij onze JIT 2.0 methode bewust laagdrempelig gehouden. Zo kunnen we er eenduidig over communiceren en kan iedereen er snel mee aan de slag.

 

Jurgen Carlier.