Woonsoft webapplicatie voor de woondiensten van de lokale overheid

In een notendop

Project

Dankzij Woonsoft registreren 170 gemeenten in Vlaanderen hun woonvragen op een eenvoudige en overzichtelijke wijze. Er wordt verregaande historiek bijgehouden en er worden op uniforme wijze statistieken gemaakt om te rapporteren naar de Vlaamse overheid.

 

Woonsoft

Woonsoft werd door Korazon in eigen beheer ontwikkeld voor Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden en Energiehuizen. Deze instellingen werken per definitie overkoepelend en op verschillende locaties. Een web toepassing is hiervoor aangewezen.

 

Succesfactoren

  • uniforme manier van werken over alle gemeentes heen
  • elke gebruiker en gemeente een eigen omgeving
  • ontzorgen van IT
  • gelinkte gegevens zorgen voor overzicht in tienduizenden registraties

 

De webapplicatie is alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.

Een webtoepassing voor overzicht integratie en uniforme rapportering

Woonsoft is ontwikkeld voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, waar verschillende gemeentelijke overheden samen hun registratie en beheer van woon- en energieproblematieken doen. De doelstellingen voor deze registratie zijn tweevoudig. Enerzijds moet er gerapporteerd worden naar hogere overheden over het aantal klanten, bezoeken, gestelde vragen in een bepaalde periode, en anderzijds moeten deze registraties gebruikt worden om de klanten en hun vragen verder op te volgen. Meteen zijn problemen uit het verleden opgelost:

  • bestaande gemeentelijke oplossingen brachten geen soelaas, omdat ze silo’s opwerpen per gemeente
  • daarom gingen woonwinkels vaak zelf aan de slag met Excel en Access, maar hierbij botsten ze al snel op problemen van complexiteit en onbetrouwbare of moeilijk op te stellen statistieken.

Woonsoft brengt de oplossingen

Een gebruiksvriendelijke webtoepassing zorgt ervoor dat alle behandelaren snel hun weg vinden in de uitgebreide, gelinkte gegevens over klanten, diensten, woningen, woonvragen, klantencontacten, dossiers, …. Er kan snel van het ene object naar het andere gesurft worden door de relaties ertussen aan te klikken. Een web oplossing zorgt er ook voor dat de woondiensten decentraal kunnen werken, in verschillende loketten of registratiebureaus of van thuis uit. Ook historiek wordt bijgehouden en is gemakkelijk raadpleegbaar. Bijvoorbeeld als een klant verhuist, dan blijft zijn/haar oude woning toch nog beschikbaar voor het opvragen van informatie. De statistieken-module zorgt voor uniforme een snelle en eenvoudige manier om statistieken te halen uit de databank, zodat er op meer uniforme manier kan verslag uitgebracht worden naar de hogere overheden.

Overlegplatform

Een gelijke manier van werken brengt meer mogelijkheden voor overleg en vergelijking. De woondiensten die met Woonsoft werken kunnen gemakkelijker hun manier van werken met elkaar vergelijken en deze bijsturen, hun aantallen benchmarken, …
Momenteel wordt Woonsoft gebruikt door een 30-tal overkoepelende overheden, samen goed voor ongeveer de helft van de gemeenten in Vlaanderen.

Continuïteit gegarandeerd

De Woonsoft webtoepassing kent regelmatig upgrades. Er is een roadmap waarin heel wat mogelijke uitbreidingen opgelijst staan. Twee tot drie maal per jaar worden er een aantal uitgevoerd, in overleg met de bestaande klanten. Zo garanderen we continuïteit voor wie aan boord komt en worden ook lokale overheden een stukje performanter door groeiende tools en integratie. De voordelen van digitale transformatie, ook bij de overheid.

Terug naar overzicht

Hoeveel tijd gaat er in jouw onderneming naar manuele administratie?

Neem contact en we zoeken het samen uit. Na het intake gesprek:

  • zie je duidelijke verbeterpunten in administratie
  • heb je de aanzet van een plan van aanpak
  • zie je de waarde van 25 jaar ervaring en expertise van Korazon

Philip Vanassche

advies & verkoop